Kata ‘Hijrah’ pertama kali dipakai oleh Rasulullah SAW., untuk peristiwa migrasi dari Makkah ke Madinah.

Hijrah memiliki beberapa macam, berikut ini adalah macam-macam Hijrah:

(1) Hijrah bi Amrillah, hijrah yang diharuskan untuk setiap muslim, yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan.
(2) Hijrah bi Taufiqillah, hijrah dari ketaatan menuju maqam ihsan. Jasad berada di bumi tapi jiwa dan raganya ber-siyahah (bertamasya) sampai ke hadziratul quds.
(3) Hijrah dari makhluk di semesta jagat raya ini menuju hanya kepada dzat yang Esa, Allah SWT.

Setelah momen Fat-hu Makkah, tidak ada lagi hijrah, baik ke madinah atau ke tempat lain.

Akan tetapi, terdapat konteks baru untuk kata ‘hijrah’, yaitu pekerjaan baik yang mana nilainya sama dengan hijrah, diantaranya:

(1) Suami pergi bekerja mencari nafkah.
(2) Pencari ilmu pergi mengembara.

Imam Abul Azayim pernah berkata:
قال الامام ابو العزايم رضي الله .الهجرة اما ان تكون بامرالله واما ان تكون بتوفيق الله واما ان تكون بفضل الله. فالهجرة بامر الله من المعاصي الي الطاعات، والهجرة بتوفيق الله من روًية الطاعات الي حظايًر القربات، والهجرة بفضل الله من الكايًنات الي حضرة رب الارض والسموات

(Ahmad Agus Dardiri)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top